START
Wyszukiwanie najlepszego serwera...
IP: ...
Dostawca: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Download:
... Mb/s
Upload:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
Testuj ponownie Udostępnij APPROVE
Wybierz serwer

Wczytywanie stron: 5/5
Odtwarzanie wideo (LQ): 5/5
Odtwarzanie wideo (HQ): 5/5
Rozmowy (np. Skype): 5/5
Gry: 5/5